Տիկնիկի օրորոցներ, մահճակալներ և կերակրման աթոռ- սեղաններ