Գորգ փազլ ճանապարհային երթևեկություն

Գորգ փազլ ճանապարհային երթևեկություն

5 350,00AMDPrice
1 փաթեթում առակ է 4 հատ՝ չափսերը 60x60 սմ։ 4 հատը միասին մակերեսը կազմում է 120x120 սմ։
2 փաթեթի դեպքում՝ 10000 դրամ ։ (8 հատ, մակերեսը՝ 240x120 սմ)