top of page

Մագնիսե Հայերեն տառեր և թվեր

Չափը՝30x20,5սմ

Տարիքը՝3-6տարեկան

💭 Սովորեցնում է տառերը և թվանշանները,
💭 Զարգացնում է մատների մանր շարժումները,
💭 Մարզում է շարժումների և աչքերի կոորդինացիանշ,
💭 Նպաստում է հիշողության զարգացմանը,
💭 Զարգացնում է կենտրոնացումը և ուշադրության բաշխվածությունը,
💭 Նախապատրաստում է կարդալ սովորելուն,
💭 Ադապտացնում է ուսումնական գործունեությանը,
💭 Զարգացնում է խմբավորելու և դասակարգելու կարողությունը։
👨‍👩‍👧‍👦 Հուշում ծնողներին՝
Երեխաներին տառեր սովորեցնելը նպատակահարմար է 5-6 տարեկանում: Պարտադիր չէ տառերը հերթականությամբ սովորեցնել, առավել նպատակահարմար է սկզբում սովորեցնել ձայնավորները: Երեխաները սահուն չեն կարողանում կարդալ, երբ դժվարանում են հիշել ձայնավորները:
💡 Ինչպես խաղալ՝
🔹 Առանձնացրեք մագնիսե թվերը և թվերի առաջին հնչյունները (օրինակ՝ յոթ և յ):
🔹 Խնդրեք երեխային արտասանել թիվը, լսել առաջին հնչյունը:
🔹 Երեխային խնդրեք Ձեր օգնությամբ արտաբերել տառերը:
🔹 Երեխային խնդրեք, որ միաժամանակ 2 ձեռքով գտնի ձեր նշած 2 տառը, 2 թվանշանը կամ 2 պատկերը:
🔹 Թվերը շարեք ոչ ճիշտ հերթականությամբ և խնդրեք երեխային ճիշտ դասավորել այն:
🔹 Երեխայի առջև անկանոն դրեք տառերը: Հրահանգեք՝ գտնել որոշակի տառ և մտաբերել բառ, որը սկսվում է տվյալ տառով:
🔹 Սեղանի վրա անկանոն ձևով դրեք տառերը: Երեխային հաղորդեք, որ Ձեր ձեռքը հիմա մուկիկ կձևանա, կգա և կուտի որևէ տառ: Պատահական ընտրեք որևէ տառ և պահեք: Երեխային հարցրեք, ո՞ր տառն է կերել մուկիկը:
🔹 Երբ երեխան արդեն ճանաչում է տառերը, կարող եք պարզ բառեր կազմել, պատկերավոր ձևով ցույց տալ, թե ինչպես փայտե մի քանի տառեր գնացքի նման միանում են և բառ կազմում:
🔹 Երեխային կարող եք սովորեցնել պարզ թվաբանություն:
Նախապես մտածեք մի կարճ բառ և երեխայի առաջ անկանոն ձևով դրեք այդ բառը կազմող տառերը: Խնդրեք երեխային այդ տառերից բառ կազմել:
🔹 Տառերով 2 կամ 3 բառ գրեք՝ հաջորդաբար և իրար միացած: Խնդրեք երեխային առանձնացնել բառերը:
🔹 Տառերով բառ կազմեք, որում մի տառը ավելորդ լինի: Խնդրեք գտնել ավելորդ տառը:
🔹 Խնդրեք երեխային իրար կողքի դնել բոլոր պատկերները և հեքիաթ կամ պատմություն հորինել: Խաղը կարող եք խաղալ ողջ ընտանիքով:
🔹 Հուշում տալով՝ խնդրեք երեխային գտնել պատկերը, առարկան կամ թվանշանը, օրինակ՝ գտիր այն կենդանուն, որն ունի սապատ, կամ՝ այն ուտելիքը, որը սկսվում է Պ տառով:

Մագնիսե Հայերեն տառեր և թվեր

SKU: 747774
700,00AMDPrice

    Նմանատիպ ապրանքներ