top of page

Աշխարհի փայտե քարտեզ դրոշներով Հայերեն

 Սովորելը դեռ երբեք այսքան հաճելի չի եղել․․․

💡 Ինչպես խաղալ՝
🔹 Յուրաքանչյուր երկրին ծանոթանալիս թղթի վրա պատկերեք այդ երկրի խորհրդանիշ երևույթները, առարկաները, մթերքները և դրոշը: 🔹 Երեխային խնդրեք գտնել որևէ երկիր և դրան համապատասխանող դրոշը: Այդպես աստիճանաբար երեխան կսկսի մտապահել երկրների աշխարհագրական դիրքերը և դրոշները:
🔹 Սովորեցրեք երկրները՝ դրանք որևէ խորհրդանշական երևույթի հետ ասոցացնելով (օրինակ՝ Ռուսաստան և մատրյոշկա):
🔹 Յուրաքանչյուր երկրի հետ կապված հետաքրքիր տեղեկատվություն կամ պատմական իրադարձություն պատմեք երեխային:
🔹 Երեխային խնդրեք, որ դրոշներն արագ տեղադրի անցքերի մեջ, անկախ համապատասխանությունից: Խաղը ուղղված է մոտորիկայի և ուշադրության զարգացմանը:
🔹 Խնդրեք երեխային գտնել որոշակի գույնի երկրները և սովորեցրեք երկրները ըստ գույների: 🔹 Երեխայի առջև դրեք 5-7 դրոշներ: 10 վայրկյան նայելուց հետո, շրջեք դրանք և խնդրեք վերհիշել որևէ մեկը և պատկերել թղթի վրա:
🔹 Երբ երեխան արդեն սովորի պետությունները, կարող եք սովորեցնել նաև դրանց մայրաքաղաքները:
🔹 Երեխային բացատրեք դրոշների խորհրդանշական իմաստը և խնդրեք իրեն ստեղծել իր սեփական դրոշը, որը կկրի իր համար կարևոր հատկանիշների խորհրդանիշը:
🔹 Խնդրեք երեխային պատկերացնել իր ստեղծած մայրցամաքը կամ երկիրը: Ինչպիսի՞ն կլինի այն, ո՞րտեղ կգտնվի, տա՞ք կլինի, թե՞ ցուրտ, ինչպիսի՞ մարդիկ կբնակվեն այնտեղ, ի՞նչ օրենքներ կգործեն:

 

Աշխարհի փայտե քարտեզ դրոշներով Հայերեն

SKU: SH-151115
7 400,00AMDPrice