top of page

Ավենջերսը երեխաների սիրելի հերսներն են, որոնք շատ պահանջված են ողջ աշխարհում: Շատ հարմար նվեր է երեխաների համար: Տեսակները ներկայացված են նկարներում: 

Ավենջերս (Avengers) հերոսներ

SKU: 756
6 850,00AMDPrice