Գիրք՝Թաու Մալահի ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԳԱՂՏՆԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ

Գիրք՝Թաու Մալահի ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԳԱՂՏՆԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ

SKU: LBC-181527
3 350,00AMDPrice

Այս ուսմունքում ներկայացվում է Քրոստոսի կյանքի մեզ համար անծանոթ մի տարբերակ: Որքանո՞վ է ճշմարտացի Հիսուսի կյանքի ոչ ավետարանական այդ տարբերակը: Ո՞վ է եղել իրականում Մարիամ Մագթաղենացին: Քրիստոսի անձի հետ կապված այս բնույթի բազմաթիվ հարցերի, ինչպես նաև գնոստիկ քրիստոնեության տեսական ու  գործնական հիմունքներին առնչվող հարցերի պատասխանները դուք կստանաք՝ կարդալով այս գիրքը: