Գիրք՝Սոս Ազիզյան ՀՈՒՄՈՐԻ ԵՎ ԵՐԳԻԾԱՆՔԻ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

Գիրք՝Սոս Ազիզյան ՀՈՒՄՈՐԻ ԵՎ ԵՐԳԻԾԱՆՔԻ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

SKU: LBC-167350
3 350,00AMDPrice

«Հումորի և երգիծանքի պատկերասրահ» գիրքը երգիծաբան Սոս Ազիզյանի վերջին տասնհինգ տարիների գրած մանրապա-տումների հանրագումարն է: Իր ընկերներին ու մտերիմներին դարձնելով երգիծական ժանրի հերոսներ` դրանով թեև բացահայ-տում է նրանց մանր-մունր թուլություններն ու թերությունները, բայց միաժամանակ ներկայացնում է նրանց բարոյական և արժանա-պատիվ կերպը: Գիրքը կարդացվում է մեծ հետաքրքրությամբ` ժպիտ ու ծիծաղ պարգևելով ընթերցողին: 

Չա­փը՝  A5,  ծա­վա­լը՝ 380 էջ