top of page

Քենդի լոքսը հետաքրքիր, զվարճալի, նուրբ և շատ գեղեցիկ տիկնիկ է` նախատեսված Ձեր երեխաների համար: Գեղցիկ ու տարբերվող նվեր, որը կցանկանա ունենալ յուրաքանչյուր աղջիկ:

Տիկնիկ քենդի լոքս (Candy locks)

SKU: 760
2 850,00AMDPrice

    Նմանատիպ ապրանքներ